Geschiedenis (oud)

Een stukje Geschiedenis van de Jeugdcarnaval in Sint-Oedenrode.
Hier kunt u een stukje geschiedenis lezen van de stichting jeugdcarnaval.
Tevens treft u alle foto’s aan van de jeugdraad van Elf door de jaren heen.

Oproep: Heeft u nog foto’s van de carnavalswagen van de jeugdraad laat het ons even weten via de e-mail: info@jeugd-carnaval.nl

Stichting Jeugdcarnaval is opgericht in 1965. Het initiatief werd genomen door twee
leerkrachten uit het Rooise basisonderwijs.
De Heer van de Wetering en Mevrouw Sleegers. De eerste activiteiten waren vrij sober.
In het Martinushuis werden “carnaval-bals” georganiseerd voor de opgroeiende jeugd van Sint-Oedenrode. Er waren toen al vrijwilligers in touw zoals Christ Eijkemans,
Frans en Ineke de Baaij, Riny en Ellen Braat, Trees van der Hagen, Toon van Bakel,
Nico van de Wetering, Herman Driessen en Annie Aben-Raaijmakers.

Het federatief Comite (FCC) ging zich steeds meer bezig houden met de jeugdcarnaval
vanaf 1970. Al ruim voor 1970 was er sprake van een jeugdprins, maar de namen
zijn niet te achterhalen. Pas in 1969 kwam er een naam van de Jeugdprins in de
publicaties en verslagen voor. Het was Noudje Kremers en hij had een Raad van
Elf bestaande uit de jongens van de lagere school in Nijnsel.
Het FCC had namenlijk de scholen gevraagd om voortaan een Jeugdprins te leveren.
In 1969 was dat Nijnsel en in 1970 was het de odaschool in het centrum.
Er kwam een Raad van elf en Prins Harrie van Casteren uit.

De achterliggende gedachten was duidelijk. Ook de Rooise jeugd moest kunnen
genieten van het carnavalsfeest, maar dan wel in een eigen gepaste omgeving.
Ouders hoefden zich niet druk te maken over onoorbare dingen, want door de
aanwezige toezicht en de opgestelde regels waren de grenzen van het
feest helemaal afgestemd. Maar bovenal was het een feest, dat helemaal afgestemd was op de jeugd. Een eigen plekje met de carnaval, met ruimte voor eigen invulling.
Tot op heden staat deze doelstelling nog steeds overeind.

De belangstelling voor de jeugdcarnaval nam gestaag toe. Al gauw kwam er een
jeugdtent te staan achter de Rabobank. Elke middag met carnaval was de tent
tjokvol en konden de kinderen zich lekker uitleven.
Door bouwactiviteiten moest de jeugdtent wijken en na twee andere locaties, de speelplaats voor de openbare school in het Kofferen en het plein voor het gemeentehuis, kwam de tent uiteindelijk te staan op de huidige plaats, de Markt.
Het kloppend hart van Rooi tijdens de carnaval. Om dit gedaan te krijgen moest er wel enige druk op de gemeente worden uitgeoefend.

Het kon niet uitblijven, dat de jeugd al gauw het spoor ging volgen van de
volwassen carnavalvierders. In de loop van de tijd kwamen er steeds meer
activiteiten bij. Vanaf 1969 verscheen er voor het eerst een Jeugdoptocht en vanaf 1982 zag de eerste Jeugdprinsenzitting het levenslicht. Vanaf 2013 wordt de Jeugdprins, Adjudant, Nar en Jeugd Raad van Elf bekend gemaakt tijdens het
Elf-Elf bal tesamen met de Grote Prins van Rooi

In de begeleiding van de Jeugdprins en zijn Jeugdraad van Elf vervulde Mies van der Heijden uit Boskant een voorname rol. Later hebben velen, meer en minder bekende, dorpsgenoten zich verdienstelijk gemaakt in het bestuur van de Stiching Jeugdcarnaval. Onder hen Annie Aben-Raaijmakers en Kitty Gibbels-Timmers, die als waardering voor hun enorme inzet voor de Stichting Jeugdcarnaval, werden onderscheiden met de van Rossum Papgatprijs.

Onder grote belangstelling werd in 2009, vrijdags voor de carnaval, het 44-jarig
bestaan van de Stichting gevierd. Uiteraard in de Jeugdtent op de Markt en in
het bijzijn van de Jeugdprins van 2009 Rowan Arts en de gehele Jeugdraad van
Elf. Met tevredenheid blikte men terug op de voorbije jaren.
De Jeugdcarnaval is niet meer weg te denken uit Papgat. Wie, als jonge carnvalsvierder, kende niet het “Krullenbollenbal”? De toeloop van het Krullenbollenbal was groot, de kinderen kwamen uit de wijde omtrek. Alle carnavalsdagen wordt de jeugd tot 16 jaar kostelijk geanimeerd onder de waakzame ogen van de Stichting Jeugdcarnaval. Het succes was mede te danken aan de vele vrijwilligers, die belangeloos allerlei hand- en spandiensten verrichten. Ouders van de Jeugdprins en Raad van Elf werden vaak gepord om mee te helpen.

Met het jubileum jaar (2009) kreeg de Rooise Jeugdcarnaval een geweldige duw in de
rug. Het nieuwe bestuur droeg daar ook haar steentje aan bij, met als gevolg dat het allemaal nog florissanter werd. Er kwam een grotere tent, licht en geluid werd vernieuwd en de openingstijden werden verruimd. Vanaf 2009 mocht de Jeugdtent een halfuurtje langer open zijn , tot half twaalf en nu is de sluitingstijd zelfs opgeschoven naar half 1.

Het huidige bestuur is ondernemend en heeft nog voldoende verfrissende ideeën om het jeugdcarnaval in zijn volle glorie te laten bruisen. Zo is er in 2013 in overleg met Stichting Papgat een middag tot stand gekomen voor kinderen en volwassenen met een geestelijke of lichamelijke beperking. Deze middag was vanaf het eerste moment een groot succes en dit zal een blijvend terug komend evenement blijven.

Vele kinderen vragen zich nog wel eens af, “Kan ik ook Jeugdprins worden of bij de
Jeugdraad van Elf”?  De Stichting Jeugdcarnaval heeft er een vaste procedure voor.
Elk jaar wordt er met een volledig nieuwe bezetting gewerkt. De kinderen die wonen in Sint-Oedenrode,Olland, Nijnsel of Boskant en die tijdens het nieuwe carnavals seizoen in het laatste jaar zitten van de basisschool kunnen zich hiervoor opgeven.
Een uitzondering is de Nar, deze dient uit groep 4 te zijn. Vervolgens is het aan het bestuur van Stichting Jeugdcarnaval om een samenstelling te maken voor de Jeugdraad. De Jeugdraad zelf kiest de nieuwe Jeugdprins. Dit alles natuurlijk in nauw overleg met het bestuur en de ouders.
Op deze manier blijft de Jeugdcarnaval in Papgat voor eeuwig jong.

Wil jij ook in de jeugdraad?
vraag naar de informatie bij het bestuur info@jeugd-carnaval.nl

Foto’s oude Jeugdraad van Elf en namen

 


1969

Prins             : Noudje Kremers
Raad van Elf : School Nijnsel

1970
1970
Prins         : Harrie van Casteren
Raad van Elf : Odaschool

1971
1971
Prins       : Willy Rust
Raad van Elf : Robbie Vroomen, Richard Boeijen, Hans Termeer,
Servaas Duffhues, Marie Swinkels, Freddy v. Oekel, Marco Persoons, Misjel v. Rooij,
Paul jansen, Ronald Asveld, Wim Rooyakkers.

1972
1972
Prins            : Albert van Kessel
Adjudant     : Gerard van Gils
Raad van Elf : Mari Leenderts, Antoon Thomassen, Willy Witlox, Willy v.d Velden, Martien v.d Heijden, Hans Roche, Jos Hagelaars, Tjeu de Bie, Harrie Termeer,
Gerard v.d Zanden.

1973
1973
Prins           : Rene van Lieshout
Adjudant     : Jos van Erp
Raad van Elf : Hans Verhagen, Rini Latijnhouwers, Mary Versantvoort,
Pieter Latijnhouwers, Frank v. Esch, Rob v.d Steen, Willy Gevers, Erik Kluytmans,
Arthur Kleijheeg, Jos de Koning

1974
1974
Prins           : Ad van den Biggelaar
Adjudant     : Rene van de Zanden
Raad van Elf : Andre v.d Heijden, Piet Hulsen, Hans v. Driel, Jos v.d Rijt,
Marty Schepens, Gery v.d Zanden, Tonnie Habraken, Cor Rovers,
Antoine Appeldoorn, Jan Habraken.

1975
1975
Prins           : William de Laat
Raad van Elf : Willy de Laat, Peter v. Acht, Willy v. Dijk, Twan Gevers,
Jos de Koning, Wim Mulders, Toon Oppers, Jan Persoons, Wim v.d Velden,
Wim Vogels, Tom Willems.

1976
1976
Prins           : Jan Persoons
Adjudant     : Tom Willems
Raad van Elf : Michel v. Bokhoven, Ad Opheij, Hans de laat, Albert Visser,
Rob v.d Helden, Peter de Laat, Tom Aarts, Christ v.d Velden, Carlo Opheij,
John Vogels.

1977
1977
Prins           : Roland Vulders
Raad van Elf : Peter v. Kaathoven, Ad Opheij, John Vogels, Rien v. Drongelen,
Alex Vulders, John Kerkhof, Carlo Opheij, Geert Vogels, Peter Verstralen,
Pieter Pepers,Johnny v.d Rijt.

1978
1978
Prins           : Richard Asveld
Adjudant     : John Vogels
Raad van Elf : Arthur v. Heesch, Martie Aarts, Frank de Greef, Hans Lathouwers,
Twan v.d Zanden, Lamber Oerlemans, Theo v. Gastel, Tony Habraken,
Maarten v. Bakel, Cor v. Schijndel, Marijn Habraken.

1979
1979
Prins           : Adrie v.d Heijden
Adjudant     : Henry van Drongelen
Raad van Elf : Hans v.d Wijdeven, Tony Habraken, John Bergman,
Theo Quivooy, Frank Fransen, Arthur v. Heesch, Martien Hulsen, Martien de Louw,
Eric v. Liempd, Eric Vervoort, Jos Smetsers.

1980
1980Prins           : Mari Witlox
Adjudant     : Wout van Abeelen
Raad van Elf : Stephan v. heesch, Erwin de Beer, Hans v.d Steen, Marcel v.d Wijdeven, Wim Koolen, Marcel Latijnhouwers, Jos Essens, William Witlox, Luc Westdorp,
Eric v. Aarle, Rene Staals.

1981
1981
Prins           : Mark Voets
Adjudant     : Paul van Oorschot
Raad van Elf : Berrie v.d Mortel, Wim v.d berg, Johan Verberk, Hans v. Roosmalen, Gert-Jan Heijmans, John Brus, Gert v. Rooij, Theo Wouters, John v.d Schoot, Lienard Liefka, Jelle Ochse.

1982
1982
Prins           : Twan van de Linden
Adjudant     : Ahrend Smulders
Raad van Elf : Arjan Timmermans, Stefan v.d oever, Marcel Nolle, Twan v.d Meerakker, pieter Siertsema, Marcel v.d Zanden, Hans Brugmans, Gertjan Gevers, John Brus, Rudie Reniers, Pieter v.d Schoot.

1983
1983
Prins           : Marcel Nolle
Adjudant     : Twan Habraken
Raad van Elf : Christian v. Rooij, Harm Wouters, Leo Persoons, Rene v. Erp,
Marcel v.d Linden, William Voets, Ton v. Aarle, Frank v. Zandvoort, Andre v.d Zanden, Carli v. Heeswijk, Arjan Timmermans.

1984
1984
Prins           : Hans Maas
Adjudant     : John van de Hurk
Raad van Elf : Richard v. Aarle, Carlo v.d Linden, Theodoor Meijer, Rob Verhagen,
Ton de Louw, Michel v.d Bersselaar, Rene Bekkers, Marco Quivooy, Oscar v.d Meijden, Antoin de Brouwer, Arno Raaijmakers.

1985
1985Prins           : Willian van de Sande
Adjudant     : Arnie van de Heijden
Raad van Elf : Paul v. Rooij, Thijs v.d Wijdeven, Frans Schuurmans, Marco v. Stoffelen, Patrick Herijgers, Wilbert Aben, Rob Pennings, Johnny Renders,
Johnny v.d Meerendonk, John v.d Velden, Erik v.d Bersselaar.

1986
1986
Prins            : Stefan de Vries
Adjudant     : Jeroen Botti
Raad van Elf : Alex de Grauw, Richard v.d Bersselaar, Gert-Jan Bekkers,
Wilko v. Berkel, Bas v.d Velden, John v. Weert,Leon v. Rooij, Rob Lauwen,
Alex Raaijmakers, Aschwin v. Straaten, Harrie Passier.

1987
1987
Prins           : Michiel Wennekers
Adjudant     : Maykel Rijkers
Raad van Elf : Rob v. Wesel, Paul Dortmans, Wilbert v. Berkel, Robert Schilder,
Bas Wielens, Rene v.d Biggelaar, Emiel v. Dongen, Rogier Renders,
Rick v. Roosmalen, Alex v.d Einden, Dirk v. Amelsfort.

1988
1988
Prins           : Frank van de Kruis
Adjudant     : Rob van de Velden
Raad van Elf : Roy de Brouwer, Pepijn v. Rooij, Martijn v.d Biggelaar, Bas Paymans, Berry v. weert, Ramon Smits, Rob v.d Ven, Rene de Grauw, Bas v.d Biggelaar,
Ruud Raaijmakers, Dave v. Zon.

1989
1989
Prins           : Chris van de Bersselaar
Adjudant     : Erwin Delisse
Raad van Elf : Marcel v.d Nouweland, Jan-Bart de Kort, Joris Heyen, Taco Hagen,
Edo v. Rossum, Rob Jansen, Jeroen v.d Kerkhof, John v.d Heijden,
Joris v. Hastenberg, Twan v.d Oever, Martijn Lauwen.

1990
1990
Prins           : Noud Ketelaars
Adjudant     : Menno van Rooij                                                                                    Nar: Igor vd Loo
Raad van Elf : Daan de Brouwer, Pascal Heyms, Dries v. Houten, Ralph Blommenstein, Pascal Kollee, Leon v.d Heijden, Barry Vroomen, Remco de Lange Wendels,
Dirk Doreleyers, Patrice v.d Linden, Rudi Kleysen.

1991
1991
Prins           : Maurice van de Loo
Adjudant     : Roel Jansen                                                                                           Nar: Jeroen Groenland
Raad van Elf : Tim v. Laarhoven, Josef Kramer, Johan v. Boxmeer, Lucien Evers,
Jaro Saris, Rob Vos, Bart Takkenberg, Erwin v. Nielen, Kevin Vernooy,
Eric Lafleur, Jaap Maas.

1992
1992
Prins           : Arjan Baselmans
Adjudant     : Jaap Raaijmakers en Bart Foolen                                                        Nar: Bart vd Steen
Raad van Elf : Patrick Willems, Pieter Bekkers, Rob v. Kempen, Roel Konings,
Thijs v. Houten, Wouter Dijkstra, Pim Hagen, Jan Willem Verhaegh, Rob Prüst,
Bart v. Boxmeer, Paul Feddon.

1993
1993
Prins           : Bart Klerkx                                                                                             Nar: Rob Tijs
Raad van Elf : Marcel Claessens, Rens v. Lanen, Piet v.d Linden, Ruud v. Gastel, Jasper v.d Wielen, Gerwin v.d Kruis, Paul v. Schijndel, Jeff Froon,Mark Hilgerdenaar, Koen Thielen, Paul v. Wanrooij, Wesley v.d Heyden.

1994
1994
Prins           : Alain van de Kamp
Adjudant     : Igor van de Loo                                                                                      Nar: Stef vd Laar
Raad van Elf : Ringo Schreuder, Jeroen Janssen, Jeroen Groenland, Frank Konings, Tom Prust, Roy v. Weert, Mike Rovers, Mark Tijsterman, Teun Wouters,Rob Thielen, Frank Kapteyns.

1995
1995
Prins           : Jasper Kremers
Adjudant     : Ruud Smits
Raad van Elf : Tom Raaijmakers, Geert v.d Berk, Jan v.d Linden, Niels v.d Heijden,
Bart v.d Steen, Michiel Dam, John Heijmans, Steffen v.d Wielen, Dirk Meijer,
Twan Koot, Jarmil Reijersen.

1996 “We knallen er tegen aan”
1996
Prins           : Bart van de Steen
Adjudant     : Michel van de Heijden                                                                           Nar            : Erik Tijs
Raad van Elf : Dion v.d Schoot, Bart v.d Ven, John de Brouwer, Pim Kuijpers,
Dennis v. Beers, Andre Habraken, Sjors v.d Laar, Dennis Korsten, Barry Kramer, Ruth Kluytmans

1997 “Carnaval 1997 Beregoed”
1997
Prins           : Rob Tijs
Adjudant     : Frits Raaymakers                                                                                   Nar             : Erik Tijs

Raad van Elf : Ruud v. Gastel, Nulleke Pluk, Kevin Raaymakers, Remy v.d Bosch, Haike v. Erp, Arjan Pepers, Dick Raaymakers, Stijn Wouters, Ruud de Wit,
Mark Groenland, Cihat Aydemir.

1998 “Apetrots”
1998
Prins           : Danny van Dijk
Adjudant     : Daan Raaymakers en Gert der Kinderen                                             Nar             : Bob Vogels

Raad van Elf : Bart v.d Brand, Rick Koolen, Arjan Vogels, Rens der Kinderen,
Roel v.d Ven, Roy Boudewijns, Stefan v.d Boom, Geert v. Erp, Stef v.d Laar,
Sander Verbraak, Ron Buiting.

1999 “Wij vieren carnaval van Rooi tot Rio”
1999
Prins           : Nick Essens
Adjudant     : Floris van de Weide                                                                               Nar: Nick van Kasteren
Raad van Elf : Joep Eijkemans, Geert v.d Hagen, Ludo Keetels, Theo Kerkhof,
Joep Dekkers, Ruud v.d Brand, Patrick Klomp, Jeffrey Weber, Dirk Habraken,
Pim Verhagen.

2000 “We zien het dit jaar wel zitten”
2000
Prins           : Niels der Kinderen
Adjudant     : Erik Thijs                                                                                                Nar: Lars der Kinderen
Raad van Elf : John Kusters, Tom v. Aarle, Koen v.d Berk, Nick de Laat, Kevin Beerens, Jeroen v.d Wijdeven, Mark de Kort, Wisse Meeuwessen, Rick v. Roosmalen,
Rob Greijmans, Mart Hendriks, Stijn v.d Enden.

2001 “Lol( lie ) trappen”
2001
Prins           : Rick van Roosmalen
Adjudant     : Willem Nijssen                                                                                        nar             : Roel Harperink
Raad van Elf : John Kusters, Mitch v. Kaathoven, Dirk Harperink, Teun Habraken,
Dirk v.d Ven, Huub Geboers, Tom v. Aarle, Marco v. Galen, Kevin Beerens,
Bart v. Kessel, Danny Reijnders.

2002 “We haauwe carnaval dreiend”
2002
Prins           : Teun Rovers
Adjudant     : Ludo Gerits                                                                                             nar            : Geert van Kaathoven
Raad van Elf : Maarten v.d Zanden, Koen v.d Ven, Derk Foolen, Rob Habraken,
Ricardo Klomp, Tom Blommers, Mark v.d Oever, Tobias Klaasen, Dirk v. Weert,
Mike Lathouwers, Patrick Schenk

2003 “Wij hobbelen dit jaar ook wèr mee”
2003
Prins           : Harm van der Loo
Adjudant     : Teun Gevers                                                                                           Nar: Timo Verschuren
Raad van Elf : Wessel Iperen, Job v.d Ven, Koen Hellings, Kevin v. Erp, Roy v.d Laar, Ben Heijmans, Geert v. Genugten, Wouter Deelen, Yuri v. Brussel, Loek v.d Akker,
Nick v. Kasteren.

2004 “‘Petje af’ voor de jeugd”
2004
Prins           : Robin van de laar
Adjudant     : Rob Schellekens                                                                                    Nar: Dennis van Kessel
Raad van Elf : Roy de Laat, Roel Smeets, Mark Voets, paul, v, Deursen,
Marijn v.d Heijden, Mark v. Thiel, Geert v. Kaathoven, Jop Rovers, Martijn v.Kessel, Rick v.d Zanden, Bob Lathouwers.

2005 “Met de jeugd zit je goed”
2005
Prins           : Wouter van der Aa
Adjudant     : Robin van de Ven                                                                                   Nar: Wouter Vulders
Raad van Elf : Giel Verbakel, Paul Voets, Sander Moonen, Mike Kerkhof,
Mitch Kerkhof, Mark de Wit, Jarne Brus, Ruud v.d Heijden, Joris v.d Heijden,
Daan Bekkers, Mark Hellings.

2006 “We bloaze hôg van d’n torre”
2006
Prins           : Jeroen Peersman
Adjudant     : Stefan van den Brand                                                                            Nar: Joris van Nunen
Raad van Elf : Duncan van ’t Hof, Davy v. Vught, Marc de Bie, Ruud v. Roosmalen,
Bart v.d Zanden, Ronald v Kaathoven, Timo Verschuren, Jordi Verschuren,
Mitchell v.d Oetelaar, Mark Sittrop, Ruud koolen.

2007 “Met de carnaval in de bol maken wij veel lol”
2007
Prins           : Bram Janus
Adjudant     : Mart Krusemann                                                                                    Nar: Bas Gibbels
Raad van Elf : Ward Bekkers, Daan Verbakel, Eddie v. Berkum, Willem Brekelmans, Timo Verhoeven, Joost Oerlemans, Jesse Visser, Bas v.d Elzen, Kyron Brus,
Kees Brekelmans, Stan v.d Mortel.

2008 “Mè deez daog vliegt de tijd in Papgat”
2008
Prins           : Jorg Fransen
Adjudant     : Jordi van Vught                                                                                      Nar: Mike Jansen
Raad van Elf : Kevin Vesters, Daan Stamps, Jorg v. Heesch, Thomas v. Os,
Gijs Withoos, Thom v. Gerwen. Chiel Terken, Bas Vervoort, Casper Aalders,
Rob Vervoort, Luuk de Beer.

2009 “Al 44 jaar ’n prinselijk gevoel”
2009
Prins           : Rowan Arts
Adjudant     : Thijs Aarts                                                                                              Nar: Reno vd Schoot
Raad van Elf : Jasper v. Geffen, Dennis v. Kessel, Wouter Vulders, Sjors v. Liempd, Timon Voets, Glenn v. Lieshout, Tom Reniers, Robin v. Nunen, Kaj de Koning,
Wouter v. Acht, Luuk Opheij.

2010 “We zetten carnaval op stelten”
2010
Prins           : Teun Voets
Adjudant     : Jesse van Heesch                                                                                      Nar: Martijn de Graauw
Raad van Elf : Bouke Wiersma, Jeroen de Bie, Chris Rokven, Stef Fransen,
Bas Gibbels, Roel de Beer, Mark v.d Zanden, Owen van ’t Hof, Luuk Vervoort,
Rens v. Gastel, Geert Oerlemans.

2011 “We stome mi deez daog vooruit”
2011
Prins           : Vincent van de Elsen
Adjudant     : Joep van Breemen                                                                                 Nar: Jasper Korsten
Raad van Elf : Jelle v.d Heijden, Nick v. Heesch, Melle Evers, Arjon Arts,
Bas v. Langen, Joris v. Nunen, Luuk Santegoeds, Jelle v.d Brand, Joey v.d Koevering, Sjoerd v. Gerwen, Teun v Rooij.

2012 “De jeugd kaapt carnaval”
2012
Prins           : Kevin van der Heijden
Adjudant     : Lars van den Brand                                                                                Nar: Mark van Kemenade
Raad van Elf : Steven v. Erp, Thomas Korsten, Sjaak Jansen, Rick Gevers,
Rens Hoppenbrouwers, Stefan v. Acht, Jeroen Gevers, Bart Marinus, Bjorn v. Erp,
Stan v. Heesch, Niels v. Nunen.

2013 “Al zwierend en zweijend houwt de jeugd carnaval dreijend”
2013
Prins           : Bart Sabel
Adjudant     : Siebe Wiersma
Nar: Iwan der Kinderen
Raad van Elf : Huib van Heesch, Thomas Van Wershoven, Rens van Esch,
Lars van Esch, Nick van de Koevering, Reno van de Schoot, Bart van Helvoort,
Daan de Beer, Tiemo van Dinther, Haike van Rooij, Tim Hulsen.

2014 “Wellie zette mi carnaval Willemke Pap in vuur en vlam”
SONY DSC
Prins: Willem Vervoort
Adjudant: Stan de Wit
Nar: Ot Visser
Jeugdraad van elf: Martijn van Kemenade, Kevin van de Heijden, Twan Kapteijns, Bart van Acht, Bram van Summeren, Martijn de Graauw, Jelle van Delft, Wout Rovers, Daan van Rooij, Rik van Berkel, Thomas van den Elsen

2015 “Mi veul plezier en goei zin, duike wellie carnaval in”
SONY DSC
Prins: Job van de Loo
Adjudant: Luka Vos
Nar: Mareno Thijssen.
Jeugdraad: Remco Harks, Raf van den Hurk, Jasper Korsten, Davy van der Linden,
Jesse van den Oever, Nick van Rooij, Thieu van Rooij, Jarno Thijssen, Daan Wouters,
Stijn van Vegchel, Tim Vervoort

2016 “Mi carnaval bakke wellie er iets van”
groeps-foto

Prins: Koss van de Wijdeven
Adjudant: Bryan Meulendijks
Nar: Temmi van Schaijk
Jeugdraad: Sten de Vries, Jan Bergen, Kylan v Rooij, Niels v Genugten,
Mark van Kemenade, Joe van Berkel, Jan Leijten, Wouter van Rijckevorsel,
Stijn Smits, Siem Visser, Lars Vervoort

2017 “Wij zijn vur carnaval in de wieg geleed” ( ’t rolt as unne trein )
jeugdraad

Prins: Ot Visser
Adjudant: Julian vd Sanden
Nar: Mika Foolen
Jeugdraad: Frank Scheepens, Gijs Smits, Iwan der Kinderen, Koen Verbree,
Lars van Doorn, Meike van Roosmalen, Meno Harks, Merlijn Peters, Rens de Roo,
Tom vd Loo, Wesley Vorstenbosch

2018 “In het Rooise Wilde Westen, vieren we Carnaval het beste”

Jeugdprins: Mareno Thijsen
Adjudante: Guusje van Kessel
Nar: Amy Verbakel
Jeugdraad: Sanne v/d Heijden, Britt Jagt, Elzey van Schaijk, Britt willems,
Kelvin v/d Brand, Nick Heiligers, Thomas Latijnhouwers, Mitch v/d Linden,
Nick v/d Linden, Lars v/d Oever, Finn v/d Wijdeven

2019 “Dit jaor moake we d’r unne spetterende carnaval van”

Jeugdprins : Jesper van de Vleuten
Adjudant:  Lenn Kuijpers
Nar : Tim van der Steen
Jeugdraad: Nikki van Berkel, Rins van den Biggelaar, Rolf van Boxmeer, Kevin van Dijk, Dylan van der Heijden, Demi Meulendijks, Niels van de Sande,  Temmi van Schaijk, Amber Verbakel, Linda Verstappen, Robin van Wijk

2020 “Al 55 jaor dik vur mekaar”

Jeugdprins: Teun de Visser
Jeugdprinses: Kira van Heeswijk
Nar: Aniek vd Sande
Jeugdraad: Boet vd Akker, Senne vd Besselaar, Marijn Das, Levi Doreleijers, Evy Heiligers, Jelle v Hastenberg, Jan Scheepers, Tim Schuurmans, Ashley Swaagman, Jens v Vugt, Lynn Wagenaar

2021 “vier(us) carnaval”

Jeugdprins: Sjoerd Wouters
Jeugdprinses: Britt v.d. Heijden
Adjudant: Youri Biemans
Jeugdraad: Daan Blommestein, Lars v.d. Hengel, Sven van Kessel, Lukas Latijnhouwers, Evi Opheij, Boet Strijbos, Samanta Vargas Bongers, Amy Verbakel, Ruben v.d. Vleuten, Meike Welvaarts, Indy Zoontjes
Wijzeraad: Tim Heijckmann, Veerle Ketelaars, Teun de Visser, Kira v Heeswijk

2022  “We versiere ut wir”

Jeugdprins: Lars Dekker
Jeugdprinses: Dycke Lathouwers
Adjudant: Jelle Scheepers
Nar: Noortje van der Zanden
Jeugdraad: Maren van Beers, Siem van den Bersselaar, Wessel Biemans, Teun van den Brand, Robin van Gemert, Sten van Heeswijk, Tycho Mars, Levi van den Oever,  Rowan Raaijmakers, Lizzy van Steenbergen, Liam Zoontjens